Tentang Kami

Kami membantu anda untuk belajar apa itu saham

Profil pengurusan

Dr Muhammad Maherilham Bin Alias

Pengasas Maher Niaga Sdn Bhd,

MSTA, CFTe

Baca Selanjutnya

Dr Muhammad Maherilham merupakan ahli badan professional Malaysian Associations Of Tax Accountants (MATA) dan memiliki kelulusan Certified Financial Technician (CFTe) yang didaftar di bawah International Federation of Technical Analysts (IFTA).

Dr Muhammad Maherilham kini juga merupakan Remisier berdaftar di Malacca Securities Sdn Bhd atau Mplus (No Lesen: eCMSRL/B6918/2016) selain menjadi Pengarah Urusan Mahersaham.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Perubatan dari University of Volgograd State Medical, Rusia dan pernah berkhidmat sebagai doktor perubatan di Hospital Selayang dan Klinik Kesihatan Sarikei, Sarawak.

Pada tahun 2018, Dr Muhammad Maherilham telah menerima anugerah “Top Remisier” untuk akaun pembukaan Sistem Penyimpanan Pusat Islam (CDS) yang paling banyak.

Encik Elyas Amir bin Ramli
Ketua Pegawai Eksekutif Maher Niaga Sdn Bhd

Baca Selanjutnya

En Elyas Amir merupakan Marketing Representative (MR) Malacca Securities Sdn Bhd atau Mplus.

En Elyas Amir bertanggungjawab terhadap Mahersaham secara keseluruhan untuk memastikan operasi syarikat berjalan lancar. Beliau memiliki kepakaran dalam bidang Teknologi Maklumat dan memfokuskan kepada urusan pemasaran produk dan servis syarikat di bawah Jabatan Pemasaran.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian dari University of Melbourne, Australia dan pernah berkhidmat sebagai jurutera di sebuah syarikat berstatus antarabangsa (MNC) di dalam industri semikonduktor khususnya di dalam pengurusan fasiliti.

En Muhamad Lukman Hakim bin Md Zaki

 

Baca Selanjutnya

En Muhamad Lukman Hakim merupakan tenaga pengajar Mahersaham yang mengasaskan teknik MILO dan teknik MSR yang kemudiannya berjaya membantu alumni Kelas Supertrader untuk mengaut keuntungan melalui urusan jual beli saham.

Bermula dengan hanya menonton video-video yang Mahersaham sediakan, beliau berjaya memahami dunia saham dengan sangat pantas – 2-3 kali ganda orang biasa memahami saham.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dan merupakan intern pertama Mahersaham yang mula menyertai pada pertengahan tahun 2017.

Dr Muhammad Maherilham Bin Alias
Pengasas Maher Niaga Sdn Bhd, MSTA, CFTe

Dr Muhammad Maherilham merupakan ahli badan professional Society of Technical Analyst (MSTA) dan memiliki kelulusan Certified Financial Technician (CFTe) yang didaftar di bawah International Federation of Technical Analysts (IFTA).

Dr Muhammad Maherilham kini juga merupakan Remisier berdaftar di Malacca Securities Sdn Bhd atau Mplus (No Lesen: eCMSRL/B6918/2016) selain menjadi Pengarah Urusan Mahersaham.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Perubatan dari University of Volgograd State Medical, Rusia dan pernah berkhidmat sebagai doktor perubatan di Hospital Selayang dan Klinik Kesihatan Sarikei, Sarawak.

Pada tahun 2018, Dr Muhammad Maherilham telah menerima anugerah “Top Remisier” untuk akaun pembukaan Sistem Penyimpanan Pusat Islam (CDS) yang paling banyak.


En Elyas Amir bin Ramli
Ketua Pegawai Eksekutif Maher Niaga Sdn Bhd

En Elyas Amir merupakan Marketing Representative (MR), Muhammad Maherilham Bin Alias (No. Lesen : eCMSRL/B6918/2016)

En Elyas Amir bertanggungjawab terhadap Mahersaham secara keseluruhan untuk memastikan operasi syarikat berjalan lancar. Beliau memiliki kepakaran dalam bidang Teknologi Maklumat dan memfokuskan kepada urusan pemasaran produk dan servis syarikat di bawah Jabatan Pemasaran.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian dari University of Melbourne, Australia dan pernah berkhidmat sebagai jurutera di sebuah syarikat berstatus antarabangsa (MNC) di dalam industri semikonduktor khususnya di dalam pengurusan fasiliti.

En Muhamad Lukman Hakim bin Md Zaki

En Muhamad Lukman Hakim merupakan tenaga pengajar Mahersaham yang mengasaskan teknik MILO dan teknik MSR yang kemudiannya berjaya membantu alumni Kelas Supertrader untuk mengaut keuntungan melalui urusan jual beli saham.

Bermula dengan hanya menonton video-video yang Mahersaham sediakan, beliau berjaya memahami dunia saham dengan sangat pantas – 2-3 kali ganda orang biasa memahami saham.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dan merupakan intern pertama Mahersaham yang mula menyertai pada pertengahan tahun 2017.


Menjadi peneraju utama teknikal dalam aktiviti pasaran saham untuk memastikan keperluan trader dan syarikat berpuas hati

Misi

Pembangunan sosio-budaya melalui latihan, penyelidikan, dan kemajuan teknologi yang berterusan untuk mewujudkan suasana harian dalam persekitaran pasaran saham yang terkawal

Pembangunan sosio-budaya melalui latihan,penyelidikan, dan kemajuan teknologi yang berterusan untuk mewujudkan suasana harian dalam persekitaran pasaran saham yang terkawal

Visi

Menjadi peneraju utama teknikal dalam aktiviti pasaran saham untuk memastikan keperluan peruncit dan syarikat berpuas hati