Prestasi Semasa Saham-saham di Bursa Malaysia sehingga 22-Mei-2018

Prestasi semasa Gambar rajah di bawah menunjukkan taburan prestasi semasa saham-saham dan warant yang diniagakan di Bursa Malaysia bagi tahun 2018. Top 5 5 saham atau warant yang dikenalpasti mencapai pulangan yang tertinggi setakat ini adalah: THRIVEN-WB – 3.6 kali ganda iaitu kenaikan sebanyak 260% BAHVEST-WA – 3.0 kali ganda iaitu kenaikan sebanyak 200% PARLO […]