Jenis Pelaburan Di Malaysia

Secara umumnya pelaburan terbahagi kepada dua iaitu real investment dan paper investment (merujuk kepada jenis pelaburan yg hanya melibatkan kertas/online)