Perbezaan Public Issue, Offer For Sale Dan Private Placement Dalam IPO

Dalam konteks pengeluaran saham di Bursa Malaysia, istilah “Public Issue,” “Offer for Sale,” dan “Private Placement” merujuk kepada kaedah-kaedah yang berbeza dalam mengeluarkan saham kepada pelabur. Berikut adalah perbezaan antara ketiga-tiganya:

 1. Public Issue (Terbitan Awam):
  • Definisi: Ini adalah apabila sebuah syarikat mengeluarkan saham baru kepada orang awam untuk pertama kali. Dana yang dikumpul daripada terbitan awam masuk terus kepada syarikat dan biasanya digunakan untuk pengembangan, pembayaran hutang, atau tujuan korporat lain.
  • Penting: Ini akan meningkatkan jumlah saham yang ada di pasaran.
 2. Offer for Sale (Tawaran Jualan):
  • Definisi: Dalam kaedah ini, pemegang saham sedia ada menjual saham mereka kepada orang awam. Syarikat tidak menerima sebarang dana daripada tawaran jualan ini; sebaliknya, hasil jualan masuk kepada pemegang saham yang menjual saham tersebut.
  • Penting: Ini tidak meningkatkan jumlah saham yang ada di pasaran kerana tiada saham baru dicipta.
 3. Private Placement (Penempatan Persendirian):
  • Definisi: Ini melibatkan penjualan saham kepada sekumpulan pelabur terpilih, biasanya pelabur institusi, dan bukannya kepada orang awam. Penempatan persendirian sering digunakan untuk mengumpul modal dengan cepat dan boleh dilakukan dengan keperluan pengawalseliaan yang lebih sedikit berbanding terbitan awam.
  • Penting: Ini mungkin atau mungkin tidak meningkatkan jumlah saham yang ada di pasaran, bergantung kepada sama ada saham baru diterbitkan atau saham sedia ada dijual.

Ringkasnya, Public Issue (Terbitan Awam) melibatkan syarikat mengumpul modal baru dengan mengeluarkan saham baru kepada orang awam, Offer for Sale (Tawaran Jualan) melibatkan pemegang saham sedia ada menjual saham mereka kepada orang awam, dan Private Placement (Penempatan Persendirian) melibatkan penjualan saham kepada sekumpulan pelabur terpilih dengan keperluan pengawalseliaan yang lebih sedikit.

Similar Posts