Kita akan ambil permulaan email, sebelum @ sebagai username. Kesemua Date, Stock, Harga Saham dan Nota perlu diisi untuk setiap saham.
Contoh : INARI, IWCITY, PENTA
Contoh : 0.5 , 1.50 , 3.80
Penerangan ringkas sebab pemilihan stock.