|

“Growth Investing Strategy”

Apa itu “Growth Investing Strategy”

Berbeza dengan “value investing strategy“, teknik “growth investing strategy” ini fokus kepada meningkatkan modal pelabur “increasing investor’s capital”.

Pertama sekali, syarikat tersebut perlulah tergolong dalam syarikat yang ada potensi besar untuk berkembang, kata kunci di sini ialah “growth”.

Berapa pun harga saham syarikat tersebut pada masa sekarang tidaklah menjadi fokus utama kepada teknik ini asalkan pulangan yang dijangkakan melebihi kadar purata syarikat lain dalam sektor yang sama.

Selalunya, sesiapa pun yang menggunakan teknik ini akan melabur ke dalam syarikat-syarikat yang baru ditubuhkan. Sudah tentu, syarikat seperti ini mempunyai risiko yang besar sekiranya prestasinya tidak memberangsangkan.

Kemudian, ramai pelabur tentunya ingin memperoleh pulangan dalam bentuk dividen atau bonus daripada syarikat yang dilabur.

Bagi pelabur yang menggunakan strategi ini, mereka melihat syarikat tidak memberikan dividen kepada pelabur malah menggunakannya untuk dilaburkan semula “reinvest the dividends” kerana bertujuan untuk meningkatkan modal “capital appreciation”.

Hasilnya, dividen yang digunakan itu akan memberi pulangan yang berganda-ganda setelah beberapa tahun kemudian.

Kriteria “Growth Investing Strategy”

  • Pertumbuhan pendapatan syarikat yang kukuh.

Syarikat harus menunjukkan rekod prestasi pertumbuhan pendapatan yang kukuh dalam tempoh lima hingga 10 tahun sebelumnya.

Pertumbuhan “Earnings Per Share” minimum bergantung kepada saiz syarikat: contohnya, anda mungkin mencari pertumbuhan sekurang-kurangnya 5% untuk syarikat yang lebih besar daripada $ 4 bilion, 7% untuk syarikat dalam julat $ 400 juta hingga $ 4 bilion dan 12% untuk syarikat kecil di bawah $ 400 juta.

Idea asas adalah jika syarikat itu telah menunjukkan pertumbuhan yang baik pada masa lalu, ia mungkin akan berterusan melakukannya.

  • Pertumbuhan pendapatan hadapan yang kukuh.

Pengumuman pendapatan adalah penyata rasmi keuntungan syarikat untuk tempoh tertentu – biasanya satu perempat atau setahun.

Pengumuman ini dibuat pada tarikh tertentu semasa musim pendapatan dan didahului oleh anggaran pendapatan yang dikeluarkan oleh penganalisis ekuiti.

Pelabur akanĀ  memerhatikan sama syarikat mana yang mungkin berkembang pada kadar di atas purata berbanding dengan industri.

  • Margin keuntungan yang besar.

Margin keuntungan awal syarikat dikira dengan menolak semua perbelanjaan daripada jualan (kecuali cukai) dan membahagikan dengan jualan.

Ini adalah satu metrik penting untuk dipertimbangkan kerana sebuah syarikat boleh mempunyai jualan yang tinggi dengan kadar keuntungan yang rendah.

Secara tidak langsung, ia menunjukkan pengurusan yang lemah dalam kawalan kos dan pendapatan.

Pada umumnya, jika syarikat melebihi purata lima tahun sebelum margin keuntungan – dan juga industri mereka – syarikat itu mungkin akan berkembang.

  • Pulangan ekuiti yang kukuh.

Formula Pulangan ekuiti “Return On Equity” syarikat digunakan untuk mengukur keuntungan syarikat yang dihasilkan melalui pemegang saham telah melabur.

Ia dikira dengan membahagikan pendapatan bersih oleh ekuiti pemegang saham.

“Rule of thumb” ialah membandingkan ROE semasa syarikat dengan ROE purata lima tahun syarikat dan industri.

ROE yang stabil atau meningkat menunjukkan bahawa pengurusan mampu menjana pendapatan yang baik dari pelaburan pemegang saham dan mengendalikan perniagaan dengan cekap.

Similar Posts