Cara untuk Mengkaji Annual Report

Cara untuk Mengkaji Annual Report

Annual Report (laporan tahunan) adalah sangat penting dan sangat berguna kepada setiap pelabur. Ini kerana dengan membacanya, kita boleh mengetahui kedudukan sesebuah syarikat.   Kelebihan membaca ialah kita berupaya untuk mengesan syarikat yang akan membuat untung...
Cara Guna Software Trading View

Cara Guna Software Trading View

Di Mahersaham, kami sentiasa menambah baik mutu trading kami sendiri dengan sama ada ‘invest’ untuk ilmu atau pun ‘invest’ untuk ‘trading tools’ yang berkualiti tinggi. Trading view adalah salah satu charting software yang paling...