Defensive Stock

Apa itu Defensive Stock? Defensive stock ialah suatu jenis saham yang berprestasi stabil tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi semasa. Defensive stock juga dipanggil sebagai non-cyclical stocks. Ciri-ciri Defensive Stocks/ Non-cyclical…

End of content

End of content