Log In Ke Akaun Mplus

Cara Deposit Ke Akaun Mplus

Sebelum hendak melakukan trading atau jual beli saham, anda kena deposit duit terlebih dahulu ke dalam akaun trading anda. Di bawah ini saya ceritakan langkah-langkah untuk deposit duit anda ke dalam akaun Mplus.

Anda diingatkan untuk melakukan transfer atau deposit ini pada waktu bekerja.

Proses deposit boleh dilakukan menggunakan pc atau apps Mplus di mobile phone anda.

  • Pilih Menu > Payment > Deposit
  • Satu pop up window akan keluar
  • Pilih manual transfer untuk transfer bawah RM1k
  • Ini adalah nombor akaun untuk transfer
  • Pembayaran secara Cash Deposit Machine
  • Cheque Transfer
  • Lakukan ke FPX transfer untuk amount RM1k – Rm30k

Selesai!

Diingatkan untuk membuat deposit sewaktu hari bekerja dan waktu bekerja. Mungkin anda ada dapat emel untuk maklumkan remisier anda berkaitan transfer tersebut, namun langkah tersebut sudah tidak perlu lagi.

Selamat berdagang!

Similar Posts