Jenis Pelaburan Di Malaysia

Jenis Pelaburan Di Malaysia

Dua Jenis Pelaburan Yang Umum Secara umumnya pelaburan terbahagi kepada dua iaitu real investment dan paper investment. Real Investment merujuk kepada pelaburan yang melibatkan harta fizikal dimana perkara yang dilaburkan seperti hartanah, emas atau perak. Apabila...
Apa Itu IPO Atau Saham Terbitan Awam?

Apa Itu IPO Atau Saham Terbitan Awam?

Tahukah anda saham sedia ada yang para pelabur selalu jual beli di trading platform merupakan pasaran peringkat kedua. Jika sesebuah syarikat ingin mula disenaraikan di Bursa Malaysia, ia perlu dilakukan melalui Initial Public Offering (IPO) atau saham terbitan awam...

Apa Itu OPR Dan Kesan Kenaikan OPR

Apa Itu OPR ?   OPR ialah Overnight Policy Rate atau kadar semalaman polisi. Kegunaan OPR ini adalah untuk mengawal polisi monetari ringgit kita supaya berada pada tahap yang baik agar tidak berlaku difisit ekonomi. Bank Negara Malaysia bekalkan OPR pada 3.25%...

Marketing Representative Dan Guidelines Oleh SC

Membina Kerjaya Sebagai Marketing Representative Bagi yang terlibat dalam pasaran saham, istilah remisier dan dealer’s representative mungkin biasa didengari. Mereka adalah orang tengah yang mewakili institusi pelaburan bagi membantu menguruskan pembelian dan...