Apa Itu Indeks FBM KLCI Bursa Malaysia

Dalam dunia pasaran saham, indeks pasaran saham berfungsi sebagai pengukur prestasi pasaran saham secara keseluruhan. Di Bursa Malaysia, salah satu indeks yang paling terkenal dan banyak diikuti adalah FBMKLCI (FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index) atau kadang-kadang hanya digelar indeks KLCI sahaja.

Indeks ini boleh dikatakan mewakili secara kasar keseluruhan prestasi pasaran saham di Malaysia yang mempunyai lebih 1000 kaunter yang boleh didagangkan. Jika anda biasa menonton berita atau mendengar radio, pemberita biasanya akan mengatakan sebagai contoh, “indeks KLCI pada hari ini naik 5 anak mata berikutan…”. Jadi, apa sebenarnya indeks FBMKLCI ni?

Apa itu Indeks Pasaran Saham?

Indeks pasaran saham adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mencerminkan prestasi saham-saham yang mewakili pasaran secara keseluruhan. Indeks tersebut terdiri dari sekelompok saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti ‘market capitalisazion’ atau sektor industri tertentu. Perubahan nilai indeks dapat memberikan gambaran tentang arah dan kekuatan pasaran saham secara umum.

FBMKLCI: Indeks Pasaran Bursa Malaysia

FBMKLCI adalah indeks pasaran saham utama yang mewakili prestasi pasaran saham di Bursa Malaysia. Indeks ini terdiri dari 30 saham terbesar dan paling besar market capitalisation yang berdaftar di Bursa Malaysia. Indeks KLCI dicipta untuk mencerminkan prestasi keseluruhan pasaran saham Malaysia dan menjadi ukuran utama bagi pengpenganalisaa, pedagang saham, investor, pengpenganalisaa, dan rakyat secara keseluruhannya untuk mengukur pertumbuhan pasaran saham Malaysia.

Komponen Saham FBMKLCI

Saham-saham yang termasuk dalam FBMKLCI dipilih berdasarkan kriteria saiz market capitalization sesebuah kaunter atau syarikat tersebut. Beberapa syarikat besar yang disenaraikan dalam indeks KLCI merangkumi syarikat seperti Maybank, Public Bank, Tenaga Nasional, CIMB Group, dan lain-lain. Komponen saham FBMKLCI akaun berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan dalam profil perniagaan dan kriteria yang telah ditetapkan.

Pemberat Indeks

FBMKLCI ditetapkan berdasarkan market capitalization yang sesuai daripada setiap saham yang tersenarai di indeks tersebut. Pemberat setiap saham dalam indeks ditentukan oleh saiz pasarannya. Saham dengan market capitalization yang lebih besar akan memiliki pemberat yang lebih tinggi dalam indeks, sehingga perubahan harga saham yang signifikan dapat mempengaruhi prestasi indeks secara keseluruhan. Sebagai contoh, ‘syarikat A’ mempunyai market capitalization yang sangat besar berbanding 29 syarikat yang terdapat dalam indeks KLCI, jika perubahan harga syarikat A ini akan memberi kesan terhadap pergerakan indeks KLCI tersebut.

Fungsi dan Peranan FBMKLCI

FBMKLCI berperanan sebagai salah satu cara untuk membandingkan prestasi pelaburan di pasaran saham Malaysia. Indeks ini memberikan gambaran kasar tentang arah tuju pasaran saham secara keseluruhan dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur prestasi portofolio pelaburan. Perubahan nilai FBMKLCI juga dapat mempengaruhi sentimen pasaran, dengan kenaikan indeks memberikan petanda positif dan penurunan indeks memberikan signal yang negatif bagi para pelabur saham.

Penggunaan FBMKLCI oleh Pelabur dan Penganalisa

FBMKLCI digunakan oleh pelabur dan penganalisa untuk beberapa situasi. Pelabur boleh menggunakan indeks ini untuk memantau prestasi portofolio mereka, menilai prestasi dana atau unit trust yang mereka miliki, serta mengambil keputusan pelaburan mereka berdasarkan pergerakan pasaran saham. Penganalisa pula menggunakan FBMKLCI sebagai indikator utama dalam menganalisa ‘kesihatan’ dan pergerakan pasaran saham di Malaysia, serta sebagai satu cara untuk melakukan perbandingan dengan indeks pasaran saham di negara lain.

Kesimpulan

FBMKLCI adalah indeks pasaran saham utama yang mencerminkan prestasi pasaran saham di Malaysia. Indeks ini terdiri dari 30 saham terbesar yang disenaraikan di Bursa Malaysia. FBMKLCI memberikan gambaran tentang arah dan kekuatan pasaran saham Malaysia, serta digunakan oleh pelabur dan penganalisa sebagai cara untuk mengukur prestasi pelaburan, mengambil keputusan pelaburan mereka, dan menganalisa trend pergerakan pasaran saham. Dengan peranan dan fungsinya yang penting, FBMKLCI memberikan petunjuk yang berharga bagi para pelabur saham di Malaysia.

Belajar Saham Melalui 5 Fasa

Kami telah menulis beberapa siri artikel yang bertujuan memberikan ilmu saham secara penuh kepada pembaca. Pembelajaran dibahagikan kepada Lima Fasa Utama :

  1. Memahami Asas Saham, CDS Untuk Jual Beli Saham dan Platform Mplus
  2. Belajar Analisis Teknikal
  3. Belajar Analisis Fundamental
  4. Belajar Saham IPO
  5. Kajian Kes atau Case Studies

Disarankan untuk anda membaca artikel-artikel tersebut mengikut turutan. Jangan lupa bookmark page tersebut!

Anda masih belum ada akaun cds? Buka akaun cds di akauncds.com

Similar Posts