Cabaran Pasaran Buruh Ketika Covid-19

Malaysia telah menerima pelbagai kesan ekonomi akibat krisis kesihatan Covid-19. Sektor pasaran buruh sangat menerima kesan yang besar akibat penularan Covid-19. Hal ini kerana isu pengangguran, pemberhentian pekerja dalam sektor ekonomi dan swasta sering dilaporkan di dada-dada akhbar. Pengangguran bermaksud tenaga buruh yang ingin dan sanggup bekerja tetapi masih belum mendapat pekerjaan. Kadar pengangguran dilihat […]