Tugas dan Tanggungjawab Ahli Lembaga Pengarah

Dalam artikel terdahulu kami ada menerangkan maksud dan jenis kategori Ahli Lembaga Pengarah. Tugas dan tanggungjawab ahli lembaga pengarah bukanlah mudah. Dia perlu berlaku jujur, amanah dan sentiasa mendahulukan kepentingan syarikat. Tugas mereka boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu menjalankan tanggungjawab fidusiari dan tanggungjawab statutori. Tanggungjawab Fidusiari Adalah menjadi tanggungjawab Pengarah Syarikat untuk menjalankan tugas […]