Siapakah Ahli Lembaga Pengarah Syarikat?

Di bawah Akta Syarikat 1965, setiap syarikat mempunyai Pengarah-Pengarah yang membentuk lembaga pengarahnya. Ahli Lembaga Pengarah syarikat ini merupakan individu (lelaki atau perempuan) yang dilantik oleh pemegang saham untuk satu tempoh tertentu. Jika anda masih keliru dengan jenis-jenis perniagaan yang ada di Malaysia, boleh rujuk disini. Ahli-ahli Lembaga Pengarah adalah bertanggungjawab dari segi undang-undang untuk […]