Apa Itu OPR Dan Kesan Kenaikan OPR

OPR ialah Overnight Policy Rate atau kadar semalaman polisi. Kegunaan OPR ini adalah untuk mengawal polisi monetari ringgit kita supaya berada pada tahap yang baik agar tidak berlaku difisit ekonomi. Bank Negara Malaysia bekalkan OPR pada 3.25% http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=mone&pg=mone_opr_stmt . OPR ini adalah satu rate pinjaman Bank Negara Malaysia yang diberikan kepada bank-bank perdagang di Malaysia […]

Marketing Representative Dan Guidelines Oleh SC

Membina Kerjaya Sebagai Marketing Representative Bagi yang terlibat dalam pasaran saham, istilah remisier dan dealer’s representative mungkin biasa didengari. Mereka adalah orang tengah yang mewakili institusi pelaburan bagi membantu menguruskan pembelian dan penjualan saham pelabur. Tapi bagaimana pula dengan karier Marketing Representative (Wakil Pemasaran)  yang baru diperkenalkan oleh Securities Commission (Suruhanjaya Sekuriti)? Mungkin tidak ramai […]

Lima Buku Terbaik Pelaburan Saham

Kebanyakan trader sanggup berusaha mencari ‘holy grail’ iaitu sistem yang tepat selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tanpa mereka sedari, resipi kejayaan dalam trading sebenarnya merangkumi psikologi, trading system dan money management. Kejayaan anda dalam trading saham bukan bergantung sepenuhnya kepada system atau strategi yang anda gunakan. Sebaliknya, emosi dan keadaan mental yang akan menentukan kejayaan […]